[gtranslate]
  • Welcome to Vipaco Website
  • Contact : (+84.2213) 767.968

Sử dụng bao bì để giảm lãng phí thực phẩm giúp tăng khẩu phần ăn

Ngân hàng thực phẩm sử dụng túi thực phẩm có thể tái chế tại cửa hàng để bảo quản giúp cho hạn sử dụng của thực phẩm có thể kéo dài gấp 3 4 lần

Bao bì giúp giảm lãng phí thực phẩm là một lựa chọn tuyệt vời. Vào cuối tháng 8, tổ chức Bao bì và nhựa Dow đã tổ chức một chuyến tham quan đến trung tâm cứu hộ thực phẩm, là nơi mà dow cùng hợp tác và tài trợ với ngân hàng thực phẩm quận Montgomery(khu vực Houston) , tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ.

Dow Produce Rescue Center packaged bagged display

Hai tổ chức đang hợp tác để giúp đỡ cộng đồng địa phương ở Houston bằng cách cung cấp sản phẩm tươi sống trong điều kiện tốt nhất có thể cho những người có nhu cầu.

Dow cũng cung cấp cho ngân hàng thực phẩm các thiết bị cần thiết để bọc những sản phẩm không có thông tin cụ thể nhưng vẫn có thể ăn được mà lẽ ra phải đem đi tiêu hủy. Điều này giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn, cho phép ngân hàng thực phẩm cung cấp những thực phẩm chất lượng cao hơn cho nhiều người hơn trong khoảng cách xa hơn. Sản phẩm không thể ăn được sẽ gửi đến cở sở làm phân hữu cơ địa phương thay vì đem đi chôn lấp và bao bì nhựa có thể được tái chế thông qua chương trình chuyển hàng tại cửa hàng.

Việc sử dụng các loại túi thực phẩm cho phép thời gian sử dụng. Ví dụ như rau diếp Romain, thường có thể sử dụng trong 5 đến 6 ngày nhưng với việc sử dụng túi, nó sẽ là 20 đến 25 ngày.

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*