[gtranslate]
  • Welcome to Vipaco Website
  • Contact : (+84.2213) 767.968

Liên Hệ

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ Quý khách

Gửi Thông Tin Liên Hệ

Địa Chỉ Công Ty Vipaco

  • Đường D1 – Khu Công nghiệp Phố Nối A – Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên
  • (+84.2213) 767.689 hoặc (+84.2213) 767.986 hoặc (+84.2213) 767.968
  • vipacoltd@vipaco.vn
  • https://vipaco.vn/

KINH DOANH NỘI ĐỊA

+ Đặng Danh Thăng:
– Mobile: + 84 961 101 786/ +84 947 555 990
– Email: thangmb@vipaco.vn
+ Nguyễn Văn Đạt:
– Mobile: + 84 81 386 8898
– Email: datkd@vipaco.vn
+ Ms: Lê Thủy Tiên:
– Mobile: + 84 96 605 4988
– Email: thuytien@vipaco.vn
+ Ms: Đinh Thị Tâm:
– Mobile: +84 96 115 0234
– Email: tamdt@vipaco.vn

KINH DOANH XUẤT KHẨU

+ Ms: Đinh Thị Hải
– Mobile: +84 96 869 0220/+84 98 755 93 39
– Email: haidinh@vipaco.vn
+ Ms: Nguyễn Thị Tới
– Mobile: +84 96 460 6664/+84 94 751 12 68
– Email: toiep@vipaco.vn

+842213767968