[gtranslate]
 • Welcome to Vipaco Website
 • Contact : (+84.2213) 767.968

Liên Hệ

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ Quý khách

Gửi Thông Tin Liên Hệ

  Địa Chỉ Công Ty Vipaco

  • Đường D1 – Khu Công nghiệp Phố Nối A – Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên
  • (+84.2213) 767.689 hoặc (+84.2213) 767.986 hoặc (+84.2213) 767.968
  • vipacoltd@vipaco.vn
  • https://vipaco.vn/

  KINH DOANH NỘI ĐỊA

  + Đặng Danh Thăng:
  – Mobile: + 84 961 101 786/ +84 947 555 990
  – Email: thangmb@vipaco.vn
  + Nguyễn Văn Đạt:
  – Mobile: + 84 81 386 8898
  – Email: datkd@vipaco.vn
  + Ms: Lê Thủy Tiên:
  – Mobile: + 84 96 605 4988
  – Email: thuytien@vipaco.vn
  + Ms: Đinh Thị Tâm:
  – Mobile: +84 96 115 0234
  – Email: tamdt@vipaco.vn

  KINH DOANH XUẤT KHẨU

  + Ms: Đinh Thị Hải
  – Mobile: +84 96 869 0220/+84 98 755 93 39
  – Email: haidinh@vipaco.vn
  + Ms: Nguyễn Thị Tới
  – Mobile: +84 96 460 6664/+84 94 751 12 68
  – Email: toiep@vipaco.vn