[gtranslate]
  • Welcome to Vipaco Website
  • Contact : (+84.2213) 767.968

VTV2 đưa tin VIPACO áp dụng hệ thống quản lý năng lượng quốc tế ISO 50001

Sau 8 năm triển khai, dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp giai đoạn 2012 – 2020 do Bộ Công Thương chủ trì đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng, năng lực và tiềm lực khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

 

ISO 50001 là một là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý năng lượng qui định các yêu cầu cần thiết để lập kế hoạch thực hiện duy trì và liên tục cải thiện hệ thống năng lượng. Tiêu chuẩn ISO 50001 có những nguyên tắc , những qui định chặt chẽ mà doanh nghiệp phải tuân thủ. Bên cạnh đó thì ISO 50001 cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

  • Tiết kiệm chi phí: Sử dụng tiết kiệm năng lượng, từ đó giảm thiểu năng lượng bị hao hụt, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được một khoản không nhỏ.
  • Theo những nội dung mà tiêu chuẩn ISO 50001 ban hành, doanh nghiệp sẽ hoạt động theo hướng cụ thể, trực quan, hiệu quả, từ đó định hướng phát triển về sau.
  • Góp phần bảo vệ môi trường sống: Vừa giúp giảm thiểu khí độc, vừa góp phần vào bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Trước tình trạng nguồn tài nguyên đang suy giảm, sự ấm lên toàn cầu, biến đổi khí hậu, hiệu sáng nhà kính, sử dụng tiết kiệm năng lượng thực sự rất cần thiết.
  • Tăng năng suất lao động, cùng với một mức năng lượng nhưng sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hơn, từ đó giúp hạ giá thành sản phẩm, mà chất lượng vẫn được đảm bảo.

 

Vipaco tự hào là doanh nghiệp tiên phong áp dụng hệ thống quản lý năng lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001. Đã được tổ chức TUV NORD VIETNAM cấp giấy chứng nhận năm 2019. Vipaco xác định việc áp dùng ISO 50001 mang lại giá trị rất bền vững trong công ty: một là tăng uy tín của Vipaco với khách hàng , hai đưa nhận thức về tiết kiệm năng lượng đến toàn thế CBNV công ty Vipaco.

Việc giảm thiểu tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm làm ra, cùng với giải pháp nâng cao năng suất chất lượng. Vipaco tự tin có thể cung cấp các sản phẩm mang tính cạnh tranh cao trên thị trường nội địa và quốc tế.

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*