[gtranslate]
  • Welcome to Vipaco Website
  • Contact : (+84.2213) 767.968

Scanpack 2022: Hình ảnh các đối tác tới thăm gian hàng Vipaco, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển

Scanpack – Hội chợ dành cho các doanh nghiệp tham gia bao gồm 400 nhà phát triển doanh nghiệp lớn và khách tham quan đến từ 55 quốc gia tập trung tại đây để thảo luận về các dự án mới nhất, tạo mối quan hệ mới, kinh doanh và tham gia các tin tức mới nhất trong ngành.
Vipaco rất vinh dự tham gia hội chợ lần này nhằm thúc đẩy thương hiệu, sản phẩm Vipaco đã phủ khắp tại các nước Châu Âu, châu Mỹ, Châu Á ( Germany, Denmark, Usa, Janpan … ) nhưng không vì thế Vipaco vẫn không ngừng vươn xa hơn để đưa các sản phẩm chất lượng ra toàn thế giới.
<iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/zJnTDyv-jLw” title=”Scanpack 2022: Nhìn lại hình ảnh các đối tác tới thăm gian hàng Vipaco, mở ra cơ hội hợp tác” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*