Phòng phát triển kinh doanh có vai trò tham mưu và tổ chức việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh, lên chính sách, thực hiện bán hàng, và phát triển các kênh bán hàng; đồng thời tham mưu chiến lược phát triển sản phẩm của công ty. Công việc này yêu cầu chúng tôi luôn luôn phải thấu hiểu sản phẩm và khách hàng, mọi thông tin đưa ra đều dựa trên nhu cầu và tâm lý của khách hàng, để họ hiểu được giá trị cốt lõi trong mỗi sản phẩm mà chúng tôi sản xuất ra. Thách thức ở đây là việc xác định chu kỳ và xu hướng của thị trường. Vì vậy phòng Kinh Doanh phát nắm bắt được xanh xu thế của thời đại để đưa ra chính sách bán hàng, làm việc với ban Giám Đốc để xây dựng và đánh giá các hoạt động quảng cáo tiếp thị.

Nói thêm về chúng tôi:

“Vai trò của kinh doanh thôi thúc chúng tôi luôn tìm tòi, phân tích để tìm ra chiến lược bán hàng ưu việt nhất, điều này mở rộng được suy nghĩ của chúng tôi được toàn diện hơn ở nhiều lĩnh vực. Bản chất của công việc này là nhịp độ nhanh và đòi hỏi nhân viên phải có sự nhạy cảm cùng với sự nhạy bén trong kinh doanh. Đây không đơn thuần là công việc của một người, chung tôi phối hợp và hỗ trợ cùng nhau, vừa phát huy lợi thế cá nhân và kết hợp sức mạnh của tập thể để xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả nhất.”